Salesforce logo

SALESFORCE CRM

Jsme váš partner pro Salesforce v České republice

 
REFERENCE

D2Automation

D2Automation je společnost působící v oblasti průmyslové automatizace, vyrábí jednoúčelové stroje i automatické montážní linky. Důraz je kladen na řízení výroby, jemuž byla věnována podstatná část implementace Salesforce. Fáze projektů jsou řízeny z hlediska časového a z hlediska plánovaných zdrojů. K plánování slouží customizovaný Gantt diagram časově se překrývající s alokační tabulkou zdrojů. Plánování je rozděleno na interní účely a na externí read-only pohled pro zákazníky, kteří vidí informace o svém projektu na zákaznickém portálu (Salesforce communities). Součástí systému je vytváření montážních listů generovaných z dat uložených v Salesforce. Pro zaměstnance byla dále vyvinuta mobilní aplikace na platformě Salesforce1 pro schvalování časových výkazů a zasílání žádostí o dovolené. Aplikace je také přímo napojena na modul pro projektové řízení.