Hlavní body projektu

Profil společnosti:

 • Působí v oblasti průmyslové automatizace a robotizace
 • Portfolio tvoří přes 100 významných zákazníků z celého světa
 • Realizuje více než 100 projektů za rok (setrvalý roční nárůst o 20-30%)
 • 70 zaměstnanců

Sídlo:

 • Praha, Česká republika; pobočka Nový Bor, Česká republika

Implementační řešení:

 • Salesforce.com
  • Nativní mobilní aplikace
  • Jazykové mutace
  • Vývoj vlastní aplikace
  • modul pro projektové řízení
  • Konfigurace mobilní aplikace pro plánování zdrojů
  • Zákaznický portál založený na Salesforce Communities
  • Platforma Salesforce1

Délka realizace:

 • 5 měsíců

 

Deimos

Společnost Deimos získala implementací Salesforce možnost řídit a sledovat projekty v jedné aplikaci, její zákazníci přehled o průběhu projektu.

O společnosti:

Deimos je společnost působící v oblasti průmyslové automatizace a robotizace, vyrábí jednoúčelové stroje i automatické montážní linky. Důraz je kladen na řízení dodávky, jemuž byla věnována hlavní část implementace Salesforce.


Výzva:

Řízení projektů probíhalo, mimo jiné, formou komplikovaných a sdílených Excel souborů a jiných aplikací. Do souborů mělo přístup více lidí a často nebylo jasné, kdo a kdy provedl jaké změny a ukládaly se různé verze souborů. Plánování aktivit, reporting, informování zákazníků o průběhu projektů atd., bylo časově velmi náročné.
Cílem projektu bylo vytvoření jednoho nástroje pro projektové řízení, pomocí kterého bude možné řídit a sledovat průběh výroby, kapacity, čas a náklady projektu. Tímto řešením byly nahrazeny nevyhovující a doplněny chybějící nástroje a procesy.

Obchodní přínosy:

 • Kompletní náhrada většiny již nevyhovujících nástrojů jedním systémem
 • Souhrnný pohled na všechna důležitá data na jednom místě
 • Zvýšení produktivity práce v rámci fází i hladší přechody mezi jednotlivými fázemi projektu
 • Získání konkurenční výhody – automatizace manuálních činností
 • Zabezpečení přístupu, zálohování a zachování historie
 • Díky možnosti neustálé kontroly reálného stavu realizace zakázky větší zapojení klientů, zvýšení jejich informovanosti a v důsledku i spokojenosti
 • Integrace na ostatní systémy
 • Mobilní aplikace a online přístup k informacím 

 

Detailní popis řešení