Petra Bielčíková
18.4.2013

Zelená firmaTím, že se naše společnost zapojila do projektu „Zelená firma“, umožňuje našim zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých elektrospotřebičů a baterií, čímž dále rozšiřuje své aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. 

Cílem projektu „Zelená firma“ je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů vysloužilých elektrospotřebičů. Ty obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je rtuť, olovo, kadmium, brómované zpomalovače hoření a další, ale také velké množství recyklovatelných a využitelných materiálů, např. železo, ocel, hliník, měď a také mnoho druhů vzácných kovů a jiné hodnotné součásti, která lze znova využít. Proto je pro nás důležité, aby všechny vysloužilé elektrospotřebiče byly důkladně vytříděný a následně ekologicky zlikvidovány.

Zapojením se do projektu „Zelená firma“ naše společnost dokazuje ekologické myšlení, a to jak směrem k zaměstnancům, tak i směrem k veřejnosti. Jedná se o další krok k našemu dlouhodobému cíli – snižovat zatížení životního prostředí. Zároveň nabízíme zaměstnancům benefit v podobě možnosti recyklace drobného „domácího“ elektroodpadu. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

Certifikát Zelená firma pro společnost AspectWorks, s.r.o. je zde ke stažení: Zelená firma certifikát