Jaroslav Dobiáš
9.10.2015

Skončil již pátý ročník letní studentské stážeTříměsíční maraton školení, programování a testování pro naše studenty skončil 5. 10. 2015. Účastnící si vyzkoušeli vývoj reálného softwaru za použití agilní metodiky SCRUM. 

Na začátku se přihlásilo sedmdesát zájemců z řad studentů vysokých škol, a protože takovéto množství nedokážeme pojmout, byli jsme nuceni vybrat 6 nejlepších, kterým se brány AspectWorks otevřely sedmého července letošního roku. Studenty 3. – 5. ročníků vysokých škol tak čekalo místo prázdnin a odpočinku každodenní docházení do budovy Prague Gate v Praze na Chodově.

Kromě získání cenné praxe měli možnost seznámit se s mnoha zajímavými lidmi, navázat bezpočet kontaktů a poznat realitu pracovních procesů. Už od samého začátku byli hozeni do prostředí reálného projektu, což pro mnohé z nich znamenalo zcela novou zkušenost. Stážisté v AspectWorks vždy pracují na skutečném softwaru, kterým byl tentokrát backoffice bankovní systém pro jednoho z našich klientů, tedy velmi zajímavá zkušenost stavět bankovní systém od nuly takřikajíc „na zelené louce“.

Kromě práce stážisté absolvovali i celou řadu školení – Java EE, Spring, Hibernate, JUnit, Scrum a mnoho dalších.  Studenti mají po celou dobu stáže k ruce odborníka z řad AspectWorks, který jim nejen zadává příslušné úkoly a kontroluje jejich práci, ale také radí a pomáhá s problémy, které během plnění zadání jednotlivých úloh vyvstávají. Kromě svého mentora se mohou kdykoli obrátit i na kohokoli jiného z vývojářského týmu AspectWorks. Učí se pracovat samostatně, ale především v týmu, a vyzkouší si, že na plnění jejich úkolů závisí práce dalších vývojářů.

Ke konci stáže absolvovali všichni absolventi hodnotící pohovor, kde některým z nich byla nabídnuta dlouhodobá spolupráce. Proč děláme vlastní stáže, když školy a další vzdělávací instituce jich nabízejí už tak nepřeberné množství? Když po ukončení studia absolventi hledají uplatnění v pracovním procesu, drtivé většině schází praxe a především konkrétní pracovní zkušenosti. Proto již tradičně pořádáme studentské stáže. Letošní pátý ročník nás opět ujistil o správnosti tohoto kroku.

Kde se o nás dozvíte více? Aktuální informace o dění v naší firmě a aktivitách, najdete na našem Facebooku, Twitteru nebo LinkedIn. V sekci Kariéra najdete mnoho dalších užitečných informací.