Monika Vavrikova
13.4.2017

CIO Grand Prix 2017 ocenění

CIO Business World každoročně vyhlašuje soutěž jejíž smyslem je vyzdvihnout nejvýznamnější události z oboru moderních technologií a komunikací, jako například zajímavou interní událost ve firmě, mimořádný zákaznický projekt, unikátní implementaci ICT řešení, či počin, který firma považuje za významný a je na něj hrdá.

Sesterské společnosti AspectWorks a GuideVision se rozhodly o toto ocenění bojovat. Který projekt ale zvolit? Volba byla víceméně jasná. Společnost AspectWorks se rozhodla bojovat o ocenění „Zákaznického řešení“ – Implementace řešení pro řízení projektů na CRM platformě Salesforce pro společnost Deimos. GuideVision pak „Projekt, Implementace ICT“ – Implementace procesu „HR Recruitment“ na platformě ServiceNow ve společnosti ČLH provozující síť lékáren Dr.Max.

 Jsme potěšeni, že obě společnosti ocenění CIO Grand Prix 2017 získaly.

 

 

O co vlastně šlo si řekneme na následujících řádcích:

Implementace řešení pro řízení projektů na CRM platformě Salesforce pro společnost Deimos

Cílem projektu bylo vytvoření jednoho nástroje pro projektové řízení, pomocí kterého bude možné řídit a sledovat výrobu, kapacity, čas a náklady projektu. Tímto řešením byly nahrazeny nevyhovující a doplněny chybějící nástroje a procesy.

Deimos je společnost působící v oblasti průmyslové automatizace, vyrábí jednoúčelové stroje i automatické montážní linky. Důraz je kladen na řízení dodávky, jemuž byla věnována podstatná část implementace Salesforce.

Řízení projektů probíhalo, mimo jiné, formou komplikovaných a sdílených Excel souborů a jiných aplikací. Do souborů mělo přístup více lidí a často nebylo jasné, kdo měnil jaké údaje, ukládaly se různé verze souborů. Plánování aktivit, reporting, informování zákazníků o průběhu projektů atd., bylo časově velmi náročné.

 Vzhledem k plánům pro nasazení jednotného CRM řešení, bylo zvoleno řešení Salesforce.com. Hlavní důvody, proč bylo zvoleno toto řešení byl fakt, že nabízí mimo jiné CRM a helpdeskové nástroje, nativní mobilní aplikaci, možnost jazykových mutací, ale také zde byla možnost vývoje vlastní aplikace. V tomto případě se jednalo o modul pro projektové řízení výroby.

Situace po nasazení CRM řešení Salesforce:

 • Fáze projektů společnosti Deimos jsou řízeny z hlediska časového a z hlediska plánovaných zdrojů.
 • K plánování slouží customizovaný Gantt diagram časově se překrývající s alokační tabulkou zdrojů.
 • Plánování je rozděleno na interní účely a na externí read-only pohled pro zákazníky, kteří mohou sledovat informace o svém projektu na zákaznickém portálu (Salesforce communities).
 • Součástí systému je vytváření montážních listů generovaných z dat uložených v Salesforce.
 • Pro zaměstnance byla dále vyvinuta mobilní aplikace na platformě Salesforce1 pro schvalování časových výkazů a zasílání žádostí o dovolené. Tato aplikace je navíc také přímo napojena na modul pro projektové řízení.

 

Řízení projektů v Salesforce dalo společnosti Deimos možnost sledovat průběhy projektů v jedné aplikaci, sledovat kým a jaké změny do projektů byly zadány, umožnil komplexní reportování, plánování lidských zdrojů a prediktabilitu.

Dále mají do systému ke svým projektům přístup také zákazníci, kteří tímto způsobem mají jasný přehled o průběhu celého projektu.

 Co bychom na projektu vyzdvihli?

 • Rychlost implementace
 • Netradiční využití platformy
 • Zapojení klientů společnosti
 • Mobilní aplikace
 • Kompletní náhrada několika nevyhovujících nástrojů
 • Souhrnný pohled na všechna důležitá data na jednom místě

 

O Implementaci procesu „HR Recruitment“ na platformě ServiceNow ve společnosti ČLH provozující síť lékáren Dr.Max se dovíte na stránkách GuideVision zde.