Naše produkty

Co ještě umíme

Mohlo by vás zajímat

Hledáme parťáky na tyto pozice

OutSystems

Platforma OutSystems je cloudová low-code platforma

fungující jako hpaPaaS (high productivity application Platform as a Service).

Je určená pro vývoj a poskytování firemních mobilních i webových aplikací. Především v oblasti mobilních aplikací je globální špičkou. V tuto chvíli je Aspectworks jediným partnerem OutSystems pro Českou republiku a východní státy.

Low-code je způsob, jak rychle navrhnout a vyvíjet software a minimalizovat ruční kódování.

Obrovskou výhodou platformy OutSystems je rychlost vývoje aplikací, která může být až pětinásobná oproti vývoji v klasickém kódu. Zároveň zde však uživatele nepotkají žádná velká omezení v případě potřeby doplnění ručně psaného kódu (k tomu lze použít JavaScript, Javu i C#). Tato platforma je obzvlášť vhodná pro agilní postup vývoje.

 • platforma pracuje s vizuálním IDE
 • automaticky zpracovává datové modely, ukládání a vyhledávání
 • využívá automatizované nástroje pro vytváření, ladění, nasazení a údržbu aplikace při testování, stagingu a výrobě

SnowMirror

SnowMirror je chytrý replikátor dat pro cloudové platformy
(ServiceNow, Salesforce)

Data jsou kopírována z cloudové instance do lokální databáze v prostředí zákazníka. Tato databáze může být využívána pro reportování, data warehouse, systémovou integraci, zálohování či jiné účely.

SnowMirror nabízí stejné funkcionality také pro SaleForce CRM, kompletní řešení pro řízení vztahu se zákazníkem.

Největší přínosy

 • Výpočtově náročné reporty nezpomalí ServiceNow instanci
 • Data jsou k dispozici lokálně pro dosud používané reportovací
  a analyzační nástroje
 • Možnost snadné integrace s dalšími lokálními aplikacemi bez ohrožení produkční ServiceNow instance
 • Zajištěná kompatibilita
  i s budoucími verzemi ServiceNow

Vlastnosti

 • ServiceNow data v lokální databázi
 • Široké možnosti konfigurace replikace dat
 • Vysoký výkon
 • Podpora všech rozšířených DB platforem

Více o Snowmirror

HitHit

Hithit je největší crowdfundingový
web v Česku

Startup HITHIT umožňuje hromadné financování projektů. Vznikl na podzim roku 2012 a rozšířil svoji působnost z ČR také na Slovensko. Již půl roku po svém vzniku úspěšně vybral a rozdělil přes 2 miliony Kč. Vývoj probíhal pomocí metodiky Scrum, což umožnilo rychle reagovat na měnící se požadavky a nové internetové trendy. Velký důraz byl kladen na bezpečnost systému.

Navštívit HitHit