Hlavní body projektu

Profil společnosti

 • Působí v oblasti B2B médií, produkují video obsah a eventy
 • Realizují více než 300 projektů za rok (aktuální a plánovaný roční nárůst přesahuje 100%)
 • Plánují mezinárodní expanzi
 • 8 zaměstnanců, více než 50 externích spolupracovníků

Sídlo

 • Praha, Česká republika

 

Implementační řešení

 • Salesforce.com
  • Nativní mobilní aplikace
  • Jazykové mutace
  • Platforma Salesforce1
  • Milestones PM+ pro řízení projektů

Délka realizace

 • 5 měsíců

Obchodní přínosy

 • Náhrada již nevyhovujících nástrojů jedním systémem
 • Souhrnný pohled na všechna důležitá data na jednom místě
 • Zabezpečení přístupu, zálohování a zachování historie
 • Integrace na ostatní systémy
 • Mobilní aplikace a online přístup k informacím
 • Příprava na budoucí rozvoj zahraničních poboček

Detaily projektu

 • Agilní vývoj
 • Projektový tým o 3 Salesforce specialistech
 • Okamžitá zpětná vazba mezi zákazníkem a projektovým týmem
 • Maximálně efektivní využití platformy Salesforce a aplikací pro propojení na Gmail, projektové řízení a billing

Brave Media Mind

Brave Media Mind implementací Salesforce udělala další krok k jejich mezinárodnímu růstu.

O společnosti

Společnost BRAVE MEDIA MIND působí v oblasti tvorby B2B médií. Má v plánu mezinárodní růst, a proto se rozhodla opustit současný inhouse vyvíjený software pro obchod a řízení projektů.


Výzva

Veškeré obchodní aktivity a projekty byly vedeny v inhouse vyvíjeném softwaru, který se stával čím dál tím dražší na rozvoj a údržbu. V případě expanze do dalších zemí by navíc nastal problém s přípravou na konkrétní lokální prostředí. Důležitým kritériem bylo i vyšší zajištění bezpečnosti osobních a citlivých údajů. A to za předpokladu, že Brave Media Mind neplánuje do budoucna zaměstnávání IT specialistů, ani aplikace on premise. Maximální důraz klade na cloudová řešení.


Cíle projektu byly následující:

 • v maximální možné míře nahradit současný systém, který je časově náročný pro další rozvoj
 • implementovat jednoduchý obchodní proces v rámci CRM
 • připravit systém pro použití na mezinárodní úrovni
 • možnost u jednotlivých projektů sledovat cashflow a profitabilitu
 • evidovat externí náklady projektů a zaznamenávat interní časové vytížení zaměstnanců v produkci
 • vytvořit jednoduchý reporting na týdenní bázi
 • minimalizovat počet údajů vyplňovaných obchodníky, evidence a reporting nad aktivitami obchodníků (maily, telefonáty, schůzky)
 • efektivně řídit projekty

Řešení

Současné systémy byly nahrazeny Salesforce.com, do kterého byl v první fázi implementace zavedeno sledování finanční stránky projektů, plánování cashflow a sledování aktivit obchodníků.

Cílem bylo vytvořit řešení, které poskytne rychle dostupné informace o stavu příležitostí i projektů a výhledu do budoucna. Důraz je kladen na jednoduchost a tím pádem i rychlé zaškolení všech zaměstnanců.

Důležitým požadavkem Brave Media Mind byla integrace CRM na jiné systémy. Například propojení s Google Apps a dalšími systémy pro získávání kontaktů.

Nedílnou součástí byla také konfigurace mobilní aplikace na platformě Salesforce1.

Vzhledem k tomu, že společnost očekává mezinárodní růst, je celá implementace v anglickém jazyce s přihlédnutím k možnosti zadávání vlastních dat v jazykovém kódování konkrétního státu.

Další funkcionality budou implementovány postupně.

STÁHNOUT