Hlavní body projektu

Profil společnosti

 • Působí v oblasti průmyslové automatizace a robotizace
 • Portfolio tvoří přes 100 významných zákazníků z celého světa
 • Realizuje více než 100 projektů za rok
  (setrvalý roční nárůst o 20−30%)
 • 70 zaměstnanců

Sídlo

 • Praha, Česká republika; pobočka Nový Bor,
  Česká republika

Implementační řešení

 • Salesforce.com
  • Nativní mobilní aplikace
  • Jazykové mutace
  • Vývoj vlastní aplikace – modul pro projektové řízení
  • Konfigurace mobilní aplikace pro plánování zdrojů
  • Zákaznický portál založený na Salesforce Communities
  • Platforma Salesforce1

Délka realizace

 • 5 měsíců

Obchodní přínosy

 • Kompletní náhrada většiny již nevyhovujících nástrojů
  jedním systémem
 • Souhrnný pohled na všechna důležitá data na jednom místě
 • Zvýšení produktivity práce v rámci fází i hladší přechody
  mezi jednotlivými fázemi projektu
 • Získání konkurenční výhody – automatizace manuálních
  činností
 • Zabezpečení přístupu, zálohování a zachování historie
 • Díky možnosti neustálé kontroly reálného stavu realizace
  zakázky větší zapojení klientů, zvýšení jejich informovanosti
  a v důsledku i spokojenosti
 • Integrace na ostatní systémy
 • Mobilní aplikace a online přístup k informacím

Detaily projektu

 • Agilní vývoj
 • Projektový tým o 4 Salesforce specialistech
 • Rychlost implementace vzhledem k náročnosti projektu
 • Okamžitá zpětná vazba mezi zákazníkem a projektovým
  týmem
 • Netradiční využití platformy Salesforce

D2Automation

Společnost D2Automation získala implementací Salesforce možnost řídit a sledovat projekty v jedné aplikaci, její zákazníci přehled o průběhu projektu.

O společnosti

D2Automation je společnost působící v oblasti průmyslové automatizace a robotizace, vyrábí jednoúčelové stroje i automatické montážní linky. Důraz je kladen na řízení dodávky, jemuž byla věnována hlavní část implementace Salesforce.


Výzva

Řízení projektů probíhalo, mimo jiné, formou komplikovaných a sdílených Excel souborů a jiných aplikací. Do souborů mělo přístup více lidí a často nebylo jasné, kdo a kdy provedl jaké změny a ukládaly se různé verze souborů. Plánování aktivit, reporting, informování zákazníků o průběhu projektů atd., bylo časově velmi náročné.

Cílem projektu bylo vytvoření jednoho nástroje pro projektové řízení, pomocí kterého bude možné řídit a sledovat průběh výroby, kapacity, čas a náklady projektu. Tímto řešením byly nahrazeny nevyhovující a doplněny chybějící nástroje a procesy.

Řešení

Vzhledem k záměru nasadit systém pro sjednocené projektové řízení bylo zvoleno řešení Salesforce.com. Hlavním důvodem, proč bylo zvoleno toto řešení, byl fakt, že nabízí mnoho možností vlastního vývoje s doplněním standardních Salesforce funkcionalit, nativní mobilní aplikaci a možnost snadné přípravy různých jazykových mutací.

Situace po nasazení řešení Salesforce:

 • Fáze projektů společnosti D2Automation jsou řízeny z hlediska časového a z hlediska plánovaných zdrojů.
 • K plánování slouží na míru vytvořený Gantt diagram časově se překrývající s alokační tabulkou zdrojů.
 • Zákazníci mohou ve svém portálu (Salesforce Communities) sledovat časový diagram spolu s dalšími informacemi o projektu.
 • Byl nastaven automatizovaný proces pro vytváření objednávek – elektronické dokumenty ve formátu PDF se automaticky vygenerují z dat uložených v Salesforce a zašlou dodavateli pro potvrzení termínu dodávky
 • Pro zaměstnance byla dále konfigurována mobilní aplikace na platformě Salesforce1 pro schvalování časových výkazů a zasílání žádostí o dovolené. Tato aplikace je navíc také přímo napojena na modul pro projektové řízení.

Řízení projektů v Salesforce dalo společnosti D2Automation možnost sledovat průběh projektů v jedné aplikaci, sledovat kým a jaké změny do projektů byly zadány, umožnil komplexní reportování, plánování lidských zdrojů, atp

Důležitou součástí implementace bylo umožnit zákazníkům přístup do systému, čímž získali jasný přehled o průběhu celého jejich projektu.

STÁHNOUT