Vývoj software

Rozšíříme vaše softwarové horizonty

 

Školení Salesforce

 

Naše služby

Software na míru vašim potřebám

Úzce spolupracujeme s našimi klienty na analýze požadavků
a definici očekávaných byznys cílů, získávání nových zákazníků, zavádění nových produktů nebo úspoře nákladů. Jsme vaším strategickým partnerem pro vývoj spolehlivého softwaru na míru, který splňuje vaše jedinečné požadavky.

Vyvíjíme a ladíme aplikace, systémy a portály především
na platformě Java a JEE. Zákazníci si u nás cení zejména kvality, schopnosti dodržet termíny a splnit dohodnuté požadavky.

Podívejte se na naše reference

Jak pracujeme

Agilně

Jsme agilní a jinak to ani nelze. Používáme agilní metodiku Scrum pro vyšší úspěšnost projektů, bližší spolupráci se zákazníkem a rychlejší time-to-market.

Transparentně

Každá vývojová iterace je dodána v termínu
a v rozpočtu. Zákazník je součástí vývojového cyklu a transparentně vnímá reálný stav projektu.

Zodpovědně

Měřítkem kvality je pro nás spokojenost klienta
s výsledkem naší práce. Vedle bezchybného
a na různých stupních otestovaného
a integrovaného produktu jde především
o naplnění požadavků zákazníka.

Pavel Müller

technický ředitel a spolumajitel

Java architekt s technologickou vizí a smyslem pro preciznost a kvalitu.

Chcete podpořit náš tým?

Vývoj

„Dělat software
je jako týmový
sport“

Způsob, jakým tým hraje jako celek, předurčuje výsledek. Můžete mít celou skupinu individualit, ale pokud nebudou pracovat spolu a sledovat společný cíl, nebude projekt úspěšný. V softwarovém vývoji má každý svojí roli, ale měl by být schopen přispět týmu i nad její rámec.

Technologie

  • Java a JEE standards (JSP, EJB, JPA, servlets)
  • Spring Framework, Hibernate
  • HTML, CSS, JavaScript, AngularJS
  • Unit tests, Mockito, Selenium
  • REST API, web services, microservices ESB
  • Apache Tomcat, JBoss, IBM WebSphere, Oracle WebLogic
  • Oracle, MySQL, MSSQL and other databases

V čem jsme dobří


Analýza

Dříve, než začneme vyvíjet novou aplikaci, je nezbytné udělat si o ní určitou představu. K tomu slouží softwarová analýza. Dobře zpracovaná analýza vám umožní včas identifikovat potřeby, rizika a udělat správná rozhodnutí.

Design

Když vyvíjíme software, ohniskem našeho zájmu jsou budoucí uživatelé. Zajímáme se, kdo jsou, jak pracují, jaké nástroje jim chybí. Pozorujeme je při práci. Při vývoji uplatňujeme poznatky z designu, ergonomie, návrhové vzory a provádíme testy, abychom co nejlépe pochopili požadavky uživatelů.

Vývoj

Software vyvíjíme iterativně. To znamená, že zákazník pravidelně dostává funkční aplikaci, kterou si může vyzkoušet a na základě toho vznést další nebo modifikovat existující požadavky. Vývoj softwaru není jen programování, záleží i na kvalitě, rozšiřitelnosti, výkonu a spolehlivosti. Provádíme kontrolu kvality po celou dobu vývoje.

Testování

Neomezujeme se jen na kontrolu funkčnosti, kontrolujeme také kvalitu zdrojových kódů, uživatelských rozhraní, architektury, dokonce posuzujeme i kvalitu analýzy. Automatizované testy a mechanismy pro opravu chyb jsme začlenili přímo do vývojového procesu.

Podpora

Provozujeme aplikace, portály a integrace pro naše zákazníky. Poskytujeme několik úrovní uživatelské podpory, provádíme rozvoj existujících řešení a optimalizaci chodu systémů. Používáme prověřenou metodiku provozu IT.

Systémová integrace

Téměř žádný software neexistuje izolovaně od okolního světa, ale potřebuje komunikovat. Propojujeme existující systémy a aplikace do větších řešení. Používáme zavedené integrační platformy i open-source nástroje. Zajímá nás spolehlivost, škálovatelnost a rozšiřitelnost.

Mohlo by vás zajímat

Hledáme parťáky na tyto pozice

Reference

Visual Unity a.s.

Implementace SF pro globální obchodní tým 30 uživatelů, s plánovaným rozšířením na 50 uživatelů. AspectWorks nadále zůstává dodavatelem konzultantských služeb v oblasti Salesforce a automatizace procesů.

Technologie:

Salesforce, Apex

Vyzdvihuji bezproblémovou komunikaci, co se organizace jednotlivých školení týče, kvalitu a vysokou odbornost lektorského týmu. Všechna realizovaná školení jsou účastníky velmi dobře hodnocena. Ing. Jana Tománková, CN Resources International (CZ) a.s.  

CN Resources International (CZ) a.s.

Poskytování série cca 20ti kurzů pro zaměstnance v různých oblastech IT.




Technologie:

Java, databáze, skriptování, Linux, .Net

Our projects are demanding and requires high skills on all parts of the software development process. AspectWorks has proven that they are able to work fast with complicated technical tasks. Trond Lindanger Project Manager, Yonc Technologies AS  

YONC Technologies AS

Cooperation on the development of the YONC product and related technologies. Performance optimization, deployment of the service on Amazon Cloud and operations for a great number of users around the world.

Technologie:

JEE, JProfiler, JMeter, Amazon Cloud

Že mě čeká práce s profesionály, jsem očekával z referencí. Mile mě ovšem překvapil jejich osobní přístup a nasazení. To bylo pro nás klíčové v rozjezdu Hithit.com Pavel Eichler spolumajitel, Hithit, s.r.o.  

Hithit, s.r.o.

Vývoj robustního portálu v oblasti skupinového financování. Úspěšný vývoj pomocí metodiky Scrum. Portál podporuje více platebních prostředků a byl podroben náročným testům na bezpečnost.

Technologie:

JEE, Spring, MySQL, Tomcat, Social API, integrace: Paypal, Braintree, PayU, Facebook, Twitter, YouTube

Na straně dodavatele se našeho projektu účastnili opravdoví profesionálové, kteří se snažili vyhovět všem našim požadavkům, často i nad rámec stanoveného programu. František Grunt Vedoucí oddělení Vývoj IT, Active 24, s.r.o.

ACTIVE24, s.r.o.

Návrh a implementace webové aplikace nahrazující stávající objednávkový systém. Nové vizuální rozhraní, modernizace technologií a integrace se stávajícími systémy, které objednávkový proces podporují.

Technologie:

Java, JEE, Spring, Hibernate

Home Credit a.s.

Příprava a konfigurace softwarového vybavení pro podporu nově vznikajících aplikací. Vývoj informačně monitorovacího softwaru, určeného k monitorování stavu a dostupnosti HW a SW u zákazníků.

Technologie:

Java, JEE, JPA, Spring, Apache HTTPD, MySQL, CAS

Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r. o

Spolupráce na rozvoji logistického monitorovacího softwaru, určeného pro státní správu i velké firemní zákazníky.

Technologie:

Java, JEE, Swing, Hibernate, Spring, MS SQL

ČEZ ICT Services, a.s

Projektový management kritických interních projektů. Výrazná úspora nákladů při řešení projektů, zkrácení času projektů, zavedení jednoznačné profesionální komunikace se subdodavatelem.

Technologie:

MS Sharepoint, IBM FileNet

ČSOB, a.s.

AspectWorks, s.r.o., je strategickým partnerem ČSOB v oblasti outsourcingu specialistů Java a dodavatelem odborných školení.




Technologie:

Java, J2EE, Spring

S vývojáři z AspectWorks jsme spolupracovali na refaktoringu internetového bankovnictví, kde jsme využili jejich znalostí BPM procesů. Během svého působení prokázali schopnost rychle se zorientovat v problémech, dodávat vysoce kvalitní implementaci, a úspěšně se začlenili do našeho vývojového týmu. Proto jsme se rozhodli spolupráci prodloužit i pro vývoj dalších bankovních produktů. Ondřej Šňupárek Ředitel divize IT vývoje, Air Bank, a.s.  

Air Bank a.s.

Spolupráce na refaktoringu internetového bankovnictví a zavádění BPM do procesu žádostí o bankovní produkty. Spolupráce na vývoji produktu hypotéky a na vývoji backoffice systému v oblasti risk managementu.

Technologie:

Activiti BPM, Spring, Hibernate, Wicket

Společnost AspectWorks nejenže dodržela scope, finance a čas, ale také velmi výrazně předčila očekávání, co se týče kvality. I požadavky nad rámec původního zadání byly zrealizovány v požadovaném čase a kvalitě, za což bych chtěl všem zúčastněným na tomto projektu velmi poděkovat. Jiří Spour ředitel Odboru systémů ŽP, úsek vývoje IT  

Česká pojišťovna, a.s.

Příprava prostředí pro zpracování životního pojištění, příprava na zavedení nové architektury. Odstranění závislosti na zastaralé softwarové platformě.



Technologie:

Pervasive PSQL v10, Windows Server 2008, Microsoft .NET, Citrix

Hypoteční banka řeší nárazovou potřebu programátorů a designerů pro IT projekty formou pronájmu specialistů. U společnosti AspectWorks si cením zejména rychlosti a pružnosti jednání a kvality nabízených specialistů. Petr Masopust, Projektový Manažer, Hypoteční banka, a.s.

Hypoteční banka, a.s.

Vývoj informačního systému, byznys analýza, softwarová architektura a design, konzultace a outsourcing IT specialistů. Naši konzultanti pomohli klientovi zlepšit kvalitu vývoje a testování a usnadnili zavedení nových technologií.

Technologie:

Java, JEE, Freemarker, Informix, JQuery