Podmínky užití

Obecná ustanovení

Společnost AspectWorks, s.r.o., tímto ustanovuje podmínky a právní omezení používání internetových stránek (dále jen „podmínky“) na adresách www.aspectworks.com a www.aspectworks.cz (dále jen „internetové stránky“).

Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále jen „uživatelé“) a služby na nich poskytované.

Vlastníkem a provozovatelem stránek je společnost AspectWorks, s.r.o., (dále jen „provozovatel“). Provozovatel je oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Provoz internetových stránek, používání služeb, práva a povinnosti provozovatele a uživatelů se řídí těmito podmínkami.

Používání internetových stránek je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami. Souhlas s těmito podmínkami vyjádří uživatel tím, že používá tyto internetové stránky. V případě porušení těchto podmínek může provozovatel uplatnit opatření v nich obsažená.

Autorská práva

Provozovatel si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu na stránkách tohoto portálu, včetně textu a zobrazení na těchto stránkách, designu stránek, technických náčrtů, grafiky a dalších souborů.

Uživatel není oprávněn kopírovat, stahovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, dále publikovat, přechovávat na jakémkoli médiu, ukazovat na veřejnosti, upravovat nebo měnit žádným způsobem stránky ani jejich části za žádným účelem nebo jakýmkoliv způsobem vytvářet odvozená díla bez předcházejícího písemného svolení provozovatele.

Tento zákaz se nevztahuje na šíření obsahu těchto stránek k soukromým (nekomerčním) účelům za předpokladu, že takové šíření není způsobilé ohrozit autorská práva provozovatele. Takto udělený souhlas se šířením obsahu těchto stránek může být provozovatelem kdykoliv odvolán.

Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Informace publikované na internetových stránkách vycházejí z informací, které poskytuje AspectWorks, s.r.o., a jejichž účelem je informovat především o nabídce produktů a služeb společnosti.

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. 

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. 

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek nebo odkazovaných stránek.

 data-srcset