Naše služby

Kvalita a profesionální přístup patří k nejdůležitějším hodnotám AspectWorks.

 srcset

Další technologie v našem portfoliu

Používáme zavedené integrační platformy i open-source nástroje a propojujeme existující systémy a aplikace do větších řešení.

Zobrazit
  • Java a JEE standardy (JSP, EJB, JPA, servlets)
  • Spring Framework, Hibernate
  • HTML, CSS, JavaScript, AngularJS
  • Unit testy, Mockito, Selenium
  • REST API, webové služby, microservisy ESB
  • Apache Tomcat, JBoss, IBM WebSphere, Oracle WebLogic
  • Oracle, MySQL, MSSQL a další databáze
 data-srcset  data-srcset

Dosažené úspěchy s našimi zákazníky

Společnost Aspectworks s.r.o. realizuje projekt Nová aplikace SalesForce Mirror pro SalesForce CRM, jehož cílem je tvorba nových nástrojů a funkčních celků systému Salesforce. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie (OPPIK). Společnost AspectWorks s.r.o realizuje projekt Účast společnosti AspectWorks na ICT veletrzích, jehož cílem je podpořit další růst společnosti AspectWorks skrze marketingovou podporu na nových trzích mimo ČR, která se následně projeví mezinárodní expanzi a širších exportních možnostech. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie (OPPIK).