Nakladatelství Albatros publikuje na mezinárodní úrovni i díky SalesForce od AspectWorks

Albatros  je jedním z největších a nejstarších knižních nakladatelů v České republice. Knihy a časopisy pro děti a mládež vydává už od svého založení v roce 1949. Pokud někdo v České republice shání knihy autorů jako J. K. Rowlingová, Astrid Lindgrenová nebo českou tvorbu pro děti a mládež, nejspíš začne právě u knižního nakladatelství Albatros. Mateřská společnost, Albatros Media, dosáhla za sezonu 2016/2017 ročního obratu 750 milionů Kč. Nakladatelský dům zaštiťuje celkem 16 nakladatelství a působí i v zahraničí  – knihy převážně českých autorů vydává nejen v zemích EU jako Německo, Itálie, Švédsko, Norsko a Finsko, ale i mimo EU (např. v Pákistánu).

 data-srcset

Aktualizace procesů a systémů zjednoduší klientovi práci

Nakladatelství Albatros chtělo zrevidovat velké množství svých prodejních a marketingových procesů. Úkol stanovit strategii a vyvinout řešení, které by automatizovalo důležité postupy, svěřilo společnosti AspectWorks. Zadání obnášelo modernizaci předchozích systémů; všechny důležité procesy v Albatrosu, včetně těch obchodních, si žádaly kompletní přebudování na nový systém.

 

Úkol komplikovalo rozdělení prodejních procesů a vydavatelských projektů na tuzemské a zahraniční. Zahraniční byznysové aktivity navíc zahrnovaly evidenci kontaktů získaných na knižních veletrzích po celém světě nebo řízení vydavatelských práv ke knihám. S ohledem na vhodný výběr titulů s dostatečným prodejním potenciálem navíc Albatros potřebuje sbírat a vyhodnocovat data o čtenářském zájmu.

 

Potřeby Albatrosu si žádaly nástroj, který bude umět spravovat podstatné informace v mnoha oblastech. Důležité bylo zjednodušit a sjednotit přehled o společnostech, důležitých kontaktech i stavech prodejů (sledovat, které knihy se jakým způsobem prodávají ve kterých zemích), včetně detailnějších informací o titulech a hrozbách při porušení dohod.

 

Propojení Salesforce s nástroji Albatrosu

Na základě analýzy byznysových cílů a potřeb Albatrosu jsme v AspectWorks připravili řešení, které vycházelo ze systému řízení zákaznických vztahů Salesforce. Zároveň jsme s Albatrosem spolupracovali na nových modulech, které by maximálně splňovali klientovy potřeby. Při vývoji jsme postupovali agilní metodikou. Zohlednili jsme klíčové funkce jako management obchodování s licencemi, které mj. zahrnovaly systém rozpoznávání duplikovaných vstupů.

 

Díky excelentně připraveným funkcím Salesforce, jako je sledování zákaznického chování a komunikace, jsme od začátku měli na čem stavět. Albatros může sledovat obchodní příležitosti, e-mailovou komunikaci a díky propojení Salesforce s Microsoft Outlook automatizovat postupy potřebné k získávání nových zákazníků. Data nashromážděná v Salesforce lze také implementovat do marketingové platformy Mailchimp. Kompletní řešení zahrnovalo i automatizaci přehledů pro sledování stavu klíčových ukazatelů na nadnárodní úrovni.

 

Výkonnými systémy a novými procesy k lepším výsledkům

Modernizace zastaralých systémů i procesů přinesla Albatrosu velké úspory času i zbytečné práce navíc. Obchodní zástupci teď mají přes počítače i mobilní telefony přístup k zákaznickým záznamům z celého světa. Nový systém umožňuje snadnou přípravu sofistikovaných reportů: přehled klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) je srozumitelnější a managementu Albatrosu umožňuje rychlý přehled o aktivitách společnosti. Přehlednější jsou díky systému založeném na Salesforce také licence zahraničních aktivit.

 

Navržená řešení:

Nahradit zastaralý, zbytečně složitý a nedostatečně zabezpečený systém založený na excelovských tabulkách.

Sledovat byznysové aktivity na domácím i zahraničním trhu.

Na domácím trhu sledovat nabídku nových titulů, komunikovat s klienty, obstarávat cenové nabídky, dohody, objednávky a jejich plnění.

Sledovat potenciální zájemce o tituly na zahraničním trhu, třídit zákazníky dle kategorií a následně usměrňovat vzájemnou komunikaci. Sledovat, které knihy se prodávají v konkrétních zemích.

Nahradit problematický pracovní systém v zahraničí. Albatros potřeboval sledovat, které tituly jsou licencovány u kterého zahraničního partnera v dané zemi, včetně informacích o termínu trvání licence. Systém měl umožňovat tvořit a sledovat všechny aspekty licencí v různých stádiích.

Schraňovat kontakty, které Albatros získal na knižních veletrzích, a pak je přiřazovat ke knižním titulům a k tvorbě rezervací. Sledovat nové příležitosti na trhu a spravovat jednotlivé knižní edice.

Propojit systém s aplikací Microsoft Office, zpracovávat příchozí a odchozí elektronickou komunikaci například sledovat, ke které e-mailové komunikaci došlo s kterým zákazníkem, a předejít tak případné komunikace jednoho zákazníka s více prodejci.

Propojit systém s marketingovým nástrojem Mailchimp, který Albatros využívá k ukládání kontaktů a rozesílce e-mail marketingových kampaní, newsletterů, speciálních nabídek apod.

 

Hlavní přínos AspectWorks:

Důraz na pochopení byznysových potřeb a cílů klienta.

Kompletní vývoj vlastního řešení.

Klientská podpora i po předání produktu.

Školení šitá na míru

Vývoj intuitivního a do jisté míry automatizovaného systému.

 

 data-srcset